CDL spol. s r.o. - V�voj a v�roba elektronick�ch zariaden� pre motorov� vozidl�   logo spolo�nosti
Profil firmy Produkty Cenn�k Kontakt    
Vrobn sortiment
>Elektronick regultory alterntorov

>Regultory havenia

>Montne svietidl

>Spnae elektronickho zapaovania

>Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny

>Odruovac kondenztor alterntora

>Zobrazi vetko

 
  Produkty Elektronick regultory alterntorov

Je zariadenie sliace na udranie vstupnho naptia alterntora na kontantnej rovni, v irokom rozsahu prevdzkovch otok a zaaenia.


 
  ER 01-14V  pouitie: koda, Zetor, Avia, Jawa
nhrada (JKPOV): 443116417020, - 30, - 60, 443116419060, - 70, - 71   
 
  ER01-14V-VAZ  pouitie: VAZ, Moskvi
nhrada: RR - 380, RR 362A, Eleren 1, Eleren 2   
 
  ER 02-28V  pouitie: Liaz, Tatra, Karosa
nhrada (JKPOV): 443116419400, - 420, - 460, - 860   
 
  IRP 14V  pouitie: koda - Favorit, - Forman, - Pick up, - Felicia, Avia
nhrada (JKPOV): 443930166111, 443930.134297, - .134540
nhrada typov: DLR - 2P, WNC914, L9480 - VBA   
 
  IRP 28V -L  pouitie: Liaz, Tatra
nhrada (JKPOV): 443930134731
nhrada typov: WNC928   
 
  IRP 28V -K  pouitie: Karosa
nhrada (JKPOV): 443930165980, 443930.134740, - .134750
nhrada typov: WNC928   
 
  IRL 14V  pouitie: VAZ 21.04, .05, .07
nhrada : JA - 112A

   
 
  IR UNI - 14V  Tento vrobok je uren ako univerzlna nhrada elektronickej asti trojvvodovho (D+, DF, B-) regultora alterntora (bez driaka uhlkov) pre 14 V alterntory s mnusovou regulciou.


   
 
  IR UNI - 28V  Tento vrobok je uren ako univerzlna nhrada elektronickej asti trojvvodovho (D+, DF, B-) regultora alterntora (bez driaka uhlkov) pre 28 V alterntory s mnusovou regulciou.


   
 
  Produkty Regultory havenia

Reguluj dobu eravenia tyinkovch eraviacich svieok vznetovch motorov.


 
  ARZ 12V B  Nahrdza typy RZ 1260A a RZ 1260B.
Regultor havenia je uren na regulciu doby havenia tyinkovch eraviacich svieok vznetovch motorov vozidiel AVIA.   
 
  ARZ 12V C  Nahrdza typ RZ 1260C.
Regultor havenia je uren na regulciu doby havenia tyinkovch eraviacich svieok vznetovch motorov vozidiel AVIA.   
 
  Produkty Montne svietidl

iarivky s pouvan vo vekom objeme pri elektrickej vrobe svetla. V porovnan so iarovkami sa vyznauje vym svetelnm mernm vkonom, vou innosou a pribline osemkrt dlhou ivotnosou pri pkrt niej spotrebe. Montne svietidl radu INNOVATE s preto vhodn na pouvanie v skladoch, dielach, domcnostiach, garach, v automobilovej doprave a pod.
Priname vm inovovan radu svietidiel INNOVATE, s vymi itkovmi vlastnosami, spoahlivosou a designom.viac info

 
  230V-4W-50Hz  Napjanie ~230V
Vkon 4W
Frekvencia 50 Hz
Typ iarivky NARVA   
 
  230V-8W-50Hz  Napjanie ~230V
Vkon 8W
Frekvencia 50 Hz
Typ iarivky OSRAM   
 
  12V-4W-20kHz  Napjanie =12V
Vkon 4W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky NARVA   
 
  12V-8W-20kHz  Napjanie =12V
Vkon 8W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky OSRAM   
 
  24V-4W-20kHz  Napjanie =24V
Vkon 4W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky NARVA   
 
  24V-8W-20kHz  Napjanie =24V
Vkon 8W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky OSRAM   
 
  24V-13W-20kHz  Napjanie =24V
Vkon 13W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky NARVA   
 
  24V-4W-20kHz/AC  Napjanie ~24V
Vkon 4W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky NARVA   
 
  24V-8W-20kHz/AC  Napjanie ~24V
Vkon 8W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky OSRAM   
 
  24V-13W-20kHz/AC  Napjanie ~24V
Vkon 13W
Frekvencia 20 kHz
Typ iarivky NARVA   
 
  Predlovac vodi 5m  Predlovac vodi 12V (24V) / 5m -
-zvuje celkov pracovn dosah svietidla na 10m.

   
 
  Predlovac vodi 10m  Predlovac vodi 12V (24V) / 10m -
-zvuje celkov pracovn dosah svietidla na 15m.

   
 
  Sieov adaptr 230/12V  Sieov adaptr 230V/12V - umouje vyuva svietidl 12V nielen v aute, ale aj vade tam, kde mte k dispozcii sie 230V. S nm mete 12V lampy pouva aj v prostred, kde bezpenos prce neumouje pouva spotrebie na sie 230V.
   
 
  Sieov adaptr 230/24V  Sieov adaptr 230V/24V - umouje vyuva svietidl 24V nielen v aute, ale aj vade tam, kde mte k dispozcii sie 230V. S nm mete 24V lampy pouva aj v prostred, kde bezpenos prce neumouje pouva spotrebie na sie 230V.
   
 
  Redukcia autozsuvky  Redukcia autozsuvky 12V(24V) - umouje svietidl INNOVATE pouva aj vo vozidlch vyrobench v bvalom eskoslovensku. Redukcia umouje i alie pouitie nabjaky mobilnch telefnov a pod.
   
 
  Produkty Spnae elektronickho zapaovania

Elektronick spna: tranzistorov systm s elektronickm riadenm prdu zapaovacou cievkou, zaisuje optimlnu energiu iskry a adaptve nastavenie uhlu styku, v zvislosti na napt batrie a otkach motoru.Kontrukn rieenie zabrauje vnikaniu vody do vntra vrobku a tm chrni vrobok pred pokodenm.

 
  ZEF - 14V  Pouitie: koda - Favorit, - Forman, - Pick up
Nhrada: (JKPOV) 443 213 221 020.   
 
  Produkty Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny

Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny CVS-220V je uren na ohrev chladiacej kvapaliny v benznovch alebo naftovch motoroch, predovetkm pri poklese teplt pod 0C. Predhriatie motora uahuje tart, vrazne zniuje opotrebenie motora a zniuje mnostvo emisi pokodzujcich ivotn prostredie.

 
  CVS - 220V (so zstrkou)  Nhrada ETA 4619.


   
 
  CVS - 220V (bez zstrky)  Nhrada ETA 4619.


   
 
  Zstrka pre CVS - 220V  Zstrka pre CVS - 220V
   
 
  Produkty Odruovac kondenztor alterntora

Ochrann odruovac len je uren pre ochranu jednosmernej napjacej siete 12V, pred ruivmi jednosmernmi napovmi pikami alterntora.

 
  OKA - 14V  Odruovac len alterntoru: tvoren paralelnou kombinciou kondenztora 2M2/250V a vkonovou supresorovou didou. Ochrann odruovac len je uren pre zven ochranu jednosmernej napjacej siete 12V pred ruivmi jednosmernmi napovmi pikami vyskytujcimi sa hlavne v oblasti 24V.


   
 
  OKB - 14V  Odruovac len alterntoru: tvoren kondenztorom 2M2/250V. Ochrann odruovac len uren pre ochranu napjacej siete 12V pred ruivmi napovmi pikami. Pri tomto type odruovacieho lenu nezle na polarite naptia ku ktormu je pripojen.


   
 
  OKC - 14V  Odruovac len alterntoru: tvoren kondenztorom 4M4/250V. Ochrann odruovac len uren pre zkladn ochranu napjacej siete 12V pred ruivmi napovmi pikami. Pri tomto type odruovacieho lenu nezle na polarite naptia ku ktormu je pripojen.


   
 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa