CDL spol. s r.o. - V�voj a v�roba elektronick�ch zariaden� pre motorov� vozidl�   logo spolo�nosti
Profil firmy Produkty Cenn�k Kontakt    
Vrobn sortiment
>Elektronick regultory alterntorov

>Regultory havenia

>Montne svietidl

>Spnae elektronickho zapaovania

>Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny

>Odruovac kondenztor alterntora

>Zobrazi vetko

 
  Produkty

Elektronick regultory alterntorov: Je zariadenie sliace na udranie vstupnho naptia alterntora na kontantnej rovni, v irokom rozsahu prevdzkovch otok a zaaenia.


Regultory havenia: Reguluj dobu eravenia tyinkovch eraviacich svieok vznetovch motorov.


Montne svietidl: iarivky s pouvan vo vekom objeme pri elektrickej vrobe svetla. V porovnan so iarovkami sa vyznauje vym svetelnm mernm vkonom, vou innosou a pribline osemkrt dlhou ivotnosou pri pkrt niej spotrebe. Montne svietidl radu INNOVATE s preto vhodn na pouvanie v skladoch, dielach, domcnostiach, garach, v automobilovej doprave a pod.
Priname vm inovovan radu svietidiel INNOVATE, s vymi itkovmi vlastnosami, spoahlivosou a designom.viac info

Spnae elektronickho zapaovania: Elektronick spna: tranzistorov systm s elektronickm riadenm prdu zapaovacou cievkou, zaisuje optimlnu energiu iskry a adaptve nastavenie uhlu styku, v zvislosti na napt batrie a otkach motoru.Kontrukn rieenie zabrauje vnikaniu vody do vntra vrobku a tm chrni vrobok pred pokodenm.

Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny: Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny CVS-220V je uren na ohrev chladiacej kvapaliny v benznovch alebo naftovch motoroch, predovetkm pri poklese teplt pod 0C. Predhriatie motora uahuje tart, vrazne zniuje opotrebenie motora a zniuje mnostvo emisi pokodzujcich ivotn prostredie.

Odruovac kondenztor alterntora: Ochrann odruovac len je uren pre ochranu jednosmernej napjacej siete 12V, pred ruivmi jednosmernmi napovmi pikami alterntora.

 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa