CDL spol. s r.o. - V�voj a v�roba elektronick�ch zariaden� pre motorov� vozidl�   logo spolo�nosti
Profil firmy Produkty Cenn�k Kontakt    
Vrobn sortiment
>Elektronick regultory alterntorov

>Regultory havenia

>Montne svietidl

>Spnae elektronickho zapaovania

>Elektrick ohrieva chladiacej kvapaliny

>Odruovac kondenztor alterntora

>Zobrazi vetko

 
  Produkty Elektronick regultory alterntorov

Je zariadenie sliace na udranie vstupnho naptia alterntora na kontantnej rovni, v irokom rozsahu prevdzkovch otok a zaaenia.


 
  ER 01-14V  pouitie: koda, Zetor, Avia, Jawa
nhrada (JKPOV): 443116417020, - 30, - 60, 443116419060, - 70, - 71   
 
  ER01-14V-VAZ  pouitie: VAZ, Moskvi
nhrada: RR - 380, RR 362A, Eleren 1, Eleren 2   
 
  ER 02-28V  pouitie: Liaz, Tatra, Karosa
nhrada (JKPOV): 443116419400, - 420, - 460, - 860   
 
  IRP 14V  pouitie: koda - Favorit, - Forman, - Pick up, - Felicia, Avia
nhrada (JKPOV): 443930166111, 443930.134297, - .134540
nhrada typov: DLR - 2P, WNC914, L9480 - VBA   
 
  IRP 28V -L  pouitie: Liaz, Tatra
nhrada (JKPOV): 443930134731
nhrada typov: WNC928   
 
  IRP 28V -K  pouitie: Karosa
nhrada (JKPOV): 443930165980, 443930.134740, - .134750
nhrada typov: WNC928   
 
  IRL 14V  pouitie: VAZ 21.04, .05, .07
nhrada : JA - 112A

   
 
  IR UNI - 14V  Tento vrobok je uren ako univerzlna nhrada elektronickej asti trojvvodovho (D+, DF, B-) regultora alterntora (bez driaka uhlkov) pre 14 V alterntory s mnusovou regulciou.


   
 
  IR UNI - 28V  Tento vrobok je uren ako univerzlna nhrada elektronickej asti trojvvodovho (D+, DF, B-) regultora alterntora (bez driaka uhlkov) pre 28 V alterntory s mnusovou regulciou.


   
 
 
Design by Peter "PeTe" Truksa